Varkaat ry:n turvallisuussäännöt koskien poikkeustilanteen tapahtumia


Varkaat ry:n hallitus on kokouksessaan 18.8. päättänyt luoda turvallisuussäännöt, joita tapahtumiin osallistuva jäsenistö sitoutuu noudattamaan jokaisessa tapahtumassa, jotka toteutuvat koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen aikana. 


1. Varkaat ry:n tapahtumissa noudatetaan viranomaisten, kuten THL:n ja Avin sekä Jyväskylän yliopiston ja JYYn antamia koronavirukseen liittyviä ohjeistuksia. 

2. Tapahtumiin on ilmoittauduttava etukäteen. Ilmoittautumislomakkeessa kysytään aina henkilön nimi, sähköposti ja puhelinnumero.  

3. Tapahtumaan ilmoittautumisen ehto on, että henkilön tiedot saa luovuttaa viranomaisten tietoon mahdollisessa koronan jäljitystarkoituksessa.  

4. Tapahtumaan ilmoittautumisen ehto on, että osallistuja sitoutuu ilmoittamaan tapahtuman järjestäjälle, jos hänelle ilmaantuu koronavirukseen viittaavia oireita 5 vuorokauden sisällä tapahtumaan osallistumisesta ja hän saa positiivisen koronatestituloksen. 

5. Tapahtuman julkaisemisen yhteydessä ilmoitetaan turvahenkilö, jolle positiivisesta koronatestituloksesta tulee ilmoittaa. Mahdollisessa koronavirustilanteessa tapahtumaan osallistujia tiedotetaan altistuksesta, mutta tapahtuman järjestävät ovat vaitiolovelvollisia koronaan sairastuneen henkilön yksityisyydestä.  

6. Tapahtumiin ei saa osallistua, mikäli henkilöllä on tieto mahdollisesta altistuksesta koronavirukselle, henkilö on matkustanut ulkomailla 14 vuorokauden sisällä tai hän odottaa koronatestin tulosta. 

7. Tapahtumiin saa osallistua vain terveenä, ilman minkäänlaisia koronavirukseen viittavia oireita.  

8. Tapahtumissa on pidettävä riittävä turvaväli (1.5–2 m) muihin osallistujiin tai seurueisiin sekä huolehdittava hyvästä käsihygieniasta. Yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan tai hihaasi.  Älä halaile tai mene muiden tapahtumaan osallistujien lähelle ilman toisen osapuolen suostumusta. 

9. Maskien käyttö tapahtumissa on suositeltavaa.

10. Mikäli osallistuja ei noudata näitä ohjeistuksia, tapahtumajärjestäjällä on oikeus poistaa henkilö tapahtumasta.  

+Tapahtumissa saa edelleen pitää hauskaa, mutta tärkeintä on muistaa oma ja muiden hyvinvointi. Mieti, miten voit omalla toiminnallasi edesauttaa tapahtuman onnistumista ja hauskanpitoa turvarajoista huolehtien!  
+Varkaat ry:n hallitus seuraa aktiivisesti koronavirukseen liittyvien ohjeistusten päivittymistä ja muokkaa niiden pohjalta omaa toimintaansa ja tapahtumakäytäntöjään.