Varkaiden arkisto

Tältä sivulta löydyt koottuna kaikki Varkaita koskevat suunnitelmat ja muut tärkeät asiakirjat. Arkistoon kuuluvat:

  • Hallituksen kokousten pöytäkirjat
  • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma
  • Varkaiden toimintasuunnitelma vuodelle 2023
  • Ympäristöohjelma
  • Yhdenvertaisuuden ohjenuora