VARKAAT RY 

VARKAIDEN HALLITUS koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta sekä 10 hallituksen jäsenestä. Uusi hallitus valitaan joka vuosi syyskokouksessa. Kuka vain Varkaiden jäsen voi hakea hallitukseen ja asettua ehdolle syyskokouksessa. Hallitustoiminnan lisäksi Varkailla toimii tapahtumajaosto, joka järjestää ja suunnittelee erilaisia tapahtumia yhdessä hallituksen kanssa. 


TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA antaa suuntaa Varkaiden toiminnalle ja se hyväksyttiin vuonna 2018 syyskokouksessa. Kokouksessa käytiin ohjelma kohta kohdalta läpi sekä ohjelman sisältöä sekä kirjoitusasua pohdittiin yhdessä jäsenistön ja istuvan hallituksen kanssa. Lisäksi ohjelmasta saatiin arvio JYY:n sosiaalipoliittiselta asiantuntijalta. Varkaiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma oli Jyväskylän yliopiston ainejärjestöjen ensimmäisiä.


TOIMINTASUUNNITELMA on Varkaat ry:n toiminnan suunnitteluun liittyvä asiakirja, jossa on kuvattu keskeisiä asioita sekä tavoitteita tulevan vuoden toiminnalle.


REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE on yleistä EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) noudattava henkilötietojen käsittelyyn liittyvä seloste. Asetuksen tavoitteena on parantaa luonnollisten henkilöiden oikeusturvaa henkilötietojen käsittelyn osalta.


ILMOITTAUTUMISEN PELISÄÄNNÖT ovat voimassa aina, kun ilmoittaudut Varkaiden tapahtumiin. Muistathan tutustua niihin etukäteen. 


TURVALLISEMMAN TILAN PERIAATTEET on luotu, jotta kaikilla Varkaat ry:n tapahtumiin osallistuvilla henkilöillä on turvallinen olo. Jokaiseseen tapahtumaan on määritetty yhdenvertaisuusvastaavia, jotka varmistavat tapahtuman turvallisuutta. Yhdenvertaisuusvastaavalle voit mennä kertomaan, jos huomaat tai koet epäasiallista käytöstä tapahtumissa. Turvallisemman tilan periaatteet ovat voimassa jokaisessa Varkaat ry:n tapahtumassa.