Edunvalvonta

Olemme luoneet varkaiden edunvalvonnalle oman sähköpostin. Sähköpostin tavoitteena on madaltaa kynnystä edunvalvontaan liittyvissä asioissa, kuten koulutukseen liittyen. Edunvalvonta sähköposti on käytössä ainoastaan koulutuspoliittisella vastaavalla. 

Opiskeluissa voi tulla aina esille erilaisia epäkohtia, joihin on tärkeää puuttua. Edunvalvoja kuuntelee jäseniltä saatavaa palautetta ja välittää sitä henkilöstölle sekä keskustelee palautteista. Edunvalvoja huolehtii opiskelijoiden oikeuksista koulutuksessa. Edunvalvontaan voi kuulua erilaiset kysymykset koulutukseen liittyen, kuten harjoittelut tai muut kurssit, joissa opiskelija on kokenut olonsa epäoikeuden mukaiseksi. 

Edunvalvonta sähköpostiin voi myös laittaa muita murheita ja huolia sekä palautetta matalalla kynnyksellä ja luottamuksella. Sähköposti on käytössä vain yhdellä henkilöllä. Lähetetyt viestit jäävät vain koulutuspoliittiselle vastaavalle, ellei toisin sovita lähettäjän kanssa. 

Edunvalvonnan sähköpostiosoite: varkaat.edu@gmail.com