Turvallisemman tilan periaatteet

Varkaat ry ottaa käyttöön turvallisemman tilan periaatteet. Periaatteet ovat voimassa kaikissa Varkaat ry:n tapahtumissa ja osallistujat sitoutuvat noudattamaan niitä. Kaikilla jäsenillä on nyt mahdollisuus antaa palautetta näistä turvallisemman tilan periaatteista. Periaatteita voidaan muokata aina tarvittaessa, ja palautetta saa antaa myös pitkin syksyä. Tärkeintä olisi, että Varkaiden tapahtumissa on hyvä ja turvallinen ilmapiiri, ja kaikilla on mahdollisuus osallistua tapahtumiin hyvillä mielin.

Varkaat ry:n turvallisemman tilan periaatteet

1. Kunnioitetaan toisten fyysisiä, psyykkisiä ja emotionaalisia rajoja sekä koskemattomuutta. Huomioidaan jokaisen omat valinnat.

2. Tunnistetaan syrjintä, häirintä ja epäasiallinen käytös. Jokainen voi puuttua tilanteeseen itse tai kertoa esimerkiksi turvahenkilölle tai tapahtuman järjestäjälle.

3. Luodaan yhdessä avoin ja osallistava ilmapiiri kaikessa toiminnassa.

4. Ei vähätellä toisten kokemuksia ja tunteita. Pyydetään anteeksi, jos tahallisesti tai tahattomasti on loukannut toista.

5. Kohdataan toiset tasavertaisina. Kuunnellaan toisiamme ja kunnioitetaan moninaisuutta ja erilaisia mielipiteitä. Ollaan valmiita oppimaan ja korjaamaan omaa käytöstä tarvittaessa. 

6. Huomioidaan saavutettavuus ja esteettömyys kaikessa toiminnassa. 

In English

Safer Space principals

1. Rescpect each other’s fysical, psychic and emotional boundaries. Everyone can intervene in situations by themselves or tell the safety person or the event host. 
2. Recognise discrimination, harassment and inappropriate behaviour. Everyone can intervene in situations by themselves or tell the safety person or the event host.
3. Let’s create an open and inviting atmosphere in all activities. 
4. Let’s not belittle each other’s feelings and experiences. Let’s apologize if we have intentionally or unintentionally hurt another person.
5. Let’s face each other as equals. Listen to each other and respect diversity and different opinions. Be ready to learn and fix your behavior if needed. 
6. Take into account availability and accessibility in all activities.