Turvallisemman tilan periaatteet

Varkaat ry otti 2022 käyttöönsä turvallisemman tilan periaatteet. Periaatteet ovat voimassa kaikissa Varkaat ry:n tapahtumissa ja osallistujat sitoutuvat noudattamaan niitä. Kaikilla jäsenillä on nyt mahdollisuus antaa palautetta näistä turvallisemman tilan periaatteista. Periaatteita voidaan muokata aina tarvittaessa, ja palautetta saa antaa myös pitkin syksyä. Tärkeintä olisi, että Varkaiden tapahtumissa on hyvä ja turvallinen ilmapiiri, ja kaikilla on mahdollisuus osallistua tapahtumiin hyvillä mielin.


1. Kunnioitetaan toisten fyysisiä, psyykkisiä ja emotionaalisia rajoja sekä koskemattomuutta. Huomioidaan jokaisen omat valinnat.

2. Tunnistetaan syrjintä, häirintä ja epäasiallinen käytös. Jokainen voi puuttua tilanteeseen itse tai kertoa esimerkiksi yhdenvertaisuusvastaavalle tai tapahtuman järjestäjälle.

3. Luodaan yhdessä avoin ja osallistava ilmapiiri kaikessa toiminnassa.

4. Ei vähätellä toisten kokemuksia ja tunteita. Pyydetään anteeksi, jos tahallisesti tai tahattomasti on loukannut toista.

5. Kohdataan toiset tasavertaisina. Kuunnellaan toisiamme ja kunnioitetaan moninaisuutta ja erilaisia mielipiteitä. Ollaan valmiita oppimaan ja korjaamaan omaa käytöstä tarvittaessa. 

6. Huomioidaan saavutettavuus ja esteettömyys kaikessa toiminnassa. 

7. Varkaat ry:n järjestämissä tapahtumissa laittomien aineiden käyttö ja hallussapito on ehdottomasti kielletty.

8. Noudatetaan tapahtumissa Varkaat ry:n laatimaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmaa