Kysymyksiä ja vastauksia tutoroinnista

12.2.2021

Tähän tekstiin on koottu muutamia kysymyksiä vastauksineen. Näihin kysymyksiin ovat vastanneet viime syksyn tutoreista Ida, Niilo-Kustaa, Johanna ja Neea. Vastauksia kysymyksiin löytyy myös Varkaiden Instagramin kohokohdista tutorointi.

Tutor haku on käynnissä ja se loppuu 28.2.2021.Tästä linkistä löydät lisäinfoa tutoroinnista sekä hakulomakkeen. 

Miksi sinä hait tutoriksi?

Niilo-Kustaa: Uusiin opiskelijoihin tutustuminen, aikuisten ihmisten ohjaamiseen tutustuminen, rahallinen korvaus/opintopisteet ja itsensä altistaminen uuteen tilanteeseen.

Johanna: Omana fuksisyksynäni pidin tutoreiden roolia todella tärkeänä. Päätin siis hakea tutoriksi, jotta voin olla luomassa turvallista ja avointa ilmapiiriä aloittavien opiskelijoiden keskuuteen. Lisäksi halusin myös tutustua uusiin ihmisiin ja ansaita vähän rahaa.

Ida: Mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin sekä oppia uutta. Halusin haastaa itseäni sekä päästä suunnittelemaan ja ohjaamaan ohjelmaa. Halusin jotain uutta normaali opintojen lisäksi. Plussana opintopisteet ja rahapalkkio.

Neea: Hain tuutoriksi koska halusin olla avuksi uusille opiskelijoille ku omana fuksivuonna koin tuutorit todella tärkeiksi. Halusin myös tutustua uusiin ihmisiin ja mahdollistaa heille kivoja juttuja.Mikä oli parasta tutorina toimimisessa? Opitko jotain merkittävää? 

Niilo-Kustaa: Mukava ja innostunut fuksiporukka. Sekä kolmikko kenen kanssa suunniteltiin toimintaa. Eniten opin opiskelijoiden ohjaamisesta sekä sain lisätietoa kaupungista koulutuksessa.

Johanna: Meillä oli aivan mahtava ja tiivis tutor-porukka, jonka kanssa oli mukava suunnitella juttuja ja viettää aikaa yhdessä. Lisäksi fuksit olivat ihanan innokkaita sekä kyselivät ja pistivät viestiä, jos jokin asia askarrutti. Opin paljon ryhmän ohjaamisesta sekä sain paljon itsevarmuutta isolle yleisölle puhumiseen sekä esilläoloon. 

Ida: Oma tutorpari sekä koko tutorporukka, jonka kanssa toimittiin yhdessä. Ohjelmien suunnittelu. Opin olemaan enemmän johtajan roolissa sekä ohjaamaan aikuisten toimintaa.

Neea: Tutoroinnissa parasta oli kivat tuutor kamut ja innokas fuksiryhmä jonka kanssa pääsi tekemään paljon kivoja juttuja.Oliko tutorointi mielestäsi vaikeaa? 

Niilo-Kustaa: Tietynlainen korona epävarmuus jatkuvasti läsnä ja jouduttiin tekemään vaikeita ja ikäviä päätöksiä.

Johanna: Tutorointi itsessään ei ollut vaikeaa, mutta koronapandemia aiheutti meille paljon päänvaivaa. Jatkuva epävarmuus aiheutti sen, että ei välttämättä edes tiedetty, mitä seuraavalla viikolla tapahtuu tai voidaanko suunniteltuja tapahtumia toteuttaa. Suunnitelmia jouduttiin muuttamaan nopeallakin aikataululla. Monia tapahtumia jouduttiin myös perumaan, joka aiheutti turhautumista, sillä suunnitteluun oli käytetty paljon aikaa. 

Ida: En kokenut tutorointia itsessään vaikeaksi, mutta kuten edellä mainittu, korona toi haasteita tutorointiin. Joskus aikataulujen sovittaminen sekä oman tutorparin että fuksien aikataulujen kanssa kaikille sopivaksi saattoi olla hankalaa.

Neea: Aluksi tuntui etten osaisi olla tutor ja että se olisi vaikeaa. Ei se kuitenkaan ollut ja tukea sai muilta tutor kamuilta sekä hallitukselta ja entisiltä tutoreiltaMitkä ovat sinun mielestäsi hyvän tutorin tärkeimpiä ominaisuuksia?

Niilo-Kustaa: Avoimuus, innostuneisuus ja positiivisen ilmapiirin luominen. Tärkeää aistia myös mahdollisia huolenaiheita ryhmästä.

Johanna: Avoimuus, sosiaalisuus ja aito kiinnostus fuksien asioita kohtaan. Tutor on myös tietynlainen vertaistuki ja innostaja, sillä hän tietää usein hieman enemmän yliopistoelämästä.

Ida: Avoimuus, pyrkiä olemaan helposti lähestyttävä, innostava ja positiivinen asenneKerro vielä paras muistosi tutoroinnista :) 

Niilo-Kustaa: Ensimmäinen kokonainen viikko ja varsinkin ensimmäisten iltojen pihapelit, jotka toteutettiin ekaa kertaa.

Johanna: Fuksipiknik, jolloin tavattiin fukseja ihan ensimmäistä kertaa. Paikalle tuli paljon porukkaa ja oli mahtavaa päästä tutustumaan fukseihin ja juttelemaan heidän kanssaan. Meillä oli kivaa, vaikka ilta päättyikin rankkasateeseen. Mieleeni on jäänyt erityisesti myös koko orientaatioviikko, jolloin vietettiin paljon aikaa omien tutor-ryhmiemme kanssa ja tehtiin yhdessä kaikkea kivaa. 

Ida: Fuksipiknik ja muut ohjelmat

Neea: Musta kaikki fuksien kanssa toteutettava ohjelma ja niiden suunnittelu hyvällä porukalla oli parasta.